SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D REACTEU)

Podjetje Branal d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja Branal d.o.o.

V okviru projekta bomo izvedli ukrepe na vseh naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve, strategija razvoja digitalnih kadrov, kibernetska varnost in industrija 4.0. Cilji projekta so: izboljšana izkušnja kupca, optimizirano poslovanje na področju vzpostavitve zbiranja podatkov, transakcij, sledljivosti dokumentov in shranjevanja, obdelave ter vizualizacije podatkov, nadgradnja poslovnega modela prek uporabe digitalnih tehnologij, usposabljanje kadrov in delavcev podjetja na področju digitalnih kompetenc in digitalizacije, optimizirati delovanje digitalnih in varnostnih procesov prek odpravljanja pomanjkljivosti varnostnega testa. Operacija bo imela tudi izrazito pozitiven vpliv na okolje, saj poleg izboljšanih poslovnih procesov uvajamo tudi digitalno podprte energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Add your Comment